1 Bedroom พร้อมอยู่ เริ่ม 1.65 ล้านบาท รับทันที iPhone 7 เมื่อทำสัญญาภายใน กพ 60 นี้ (จำกัด 20 เครื่อง)

Room Type *
Objective *
Budget *
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน